hero-top

APIs

Voor veel organisaties is het uitwisselen van actuele HRM- en payroll data tussen verschillende applicaties essentieel. Slimme data-integratie biedt niet alleen efficiëntie in processen, maar verbetert ook de kwaliteit van data en de informatiestroom binnen de organisatie. Peple heeft standaard interfaces ontwikkeld die voldoen aan de industrienormen, waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen Visma.net HRM & Payroll en andere interne of externe applicaties. Dit is vooral handig voor applicaties die afhankelijk zijn van HR-data om het primaire proces te ondersteunen.

Visma.net HRM & Payroll Reporting API

Het HRM-systeem vormt de kern van dit gegevensbeheer. Visma.net HRM & Payroll fungeert als het centrale registratiesysteem waarin organisaties de gegevens van hun medewerkers beheren. Andere applicaties, zoals roosterplanningssystemen, leerlingvolgsystemen, IAM-systemen en systemen voor toegangsbeheer, maken dagelijks gebruik van deze gegevens. Het vermijden van dubbele invoer is cruciaal om fouten te minimaliseren en administratieve tijd te besparen.

Door gebruik te maken van de Visma.net HRM & Payroll API realiseer je een naadloze en conforme integratie van data tussen het HR-systeem en andere applicaties die HR-gegevens gebruiken. Dit gebeurt volledig automatisch, en als werkgever heb je de controle over welke data je uitwisselt via de API.

Een belangrijk aspect bij het koppelen van systemen is de naleving van de AVG-wetgeving. De Visma.net HRM & Payroll API waarborgt een compliant uitwisseling van HR- en payroll data, wat essentieel is om datalekken en onwettige verwerking te voorkomen.

Om 'doelbinding' te waarborgen, dwingt de Visma.net HRM & Payroll API beperkingen af op basis van dataselecties (scopen). Hierdoor heeft een applicatie alleen toegang tot de HR-gegevens die relevant zijn voor het specifieke doel van die applicatie, wat voldoet aan de AVG-eisen.

Veiligheid en beschikbaarheid zijn topprioriteiten bij de Visma.net HRM & Payroll API. Het maakt gebruik van bewezen technieken en standaarden, zoals HTTPS en OAuth2, om een veilige communicatie en authenticatie te waarborgen. Een API gateway voorkomt overvraging van je omgeving, waardoor maximale veiligheid en beschikbaarheid van data gegarandeerd zijn.

De API is opgebouwd volgens REST-principes en de OpenAPI-specificatie, waardoor deze voorspelbaar is en de beschrijving makkelijk leesbaar voor ontwikkelaars. Het developerportaal biedt toegang tot documentatie, en derde partijen kunnen via de Visma app store eenvoudig integreren met Visma.net.

Voordelen voor werkgevers zijn onder andere eenmalige invoer van HR- en payroll data, efficiëntieverbetering, AVG-compliance, controle over gegevensuitwisseling, en lagere integratiekosten. Derde partijen profiteren van eenvoudige integratie op basis van open standaarden en toegang tot het developerportaal.


Voor meer gedetailleerde informatie over de Visma.net HRM & Payroll API, kan je terecht op onze online Community. Hier vind je een uitgebreide handleiding en documentatie over het gebruik en de mogelijkheden van de API. Leer hoe je deze krachtige tool kunt integreren in je HRM- en payrollprocessen en ontdek de vele voordelen die het biedt.

Add Document API

Deze API maakt het mogelijk om vanuit ieder ander systeem documenten terug te schrijven naar Visma.net HRM. De documenten landen in het Elektronisch Dossier van de medewerker in een vooraf bepaalde folder. 

Op basis van het teruggeschreven document kan een workflow starten die een bepaalde Rol informeert over de upload of een taak  voor diegene klaarzet. 

Meer infomartie vind je hier 

pexels-thisisengineering-3861943-1

IAM API

Een IAM (Identity and Access Management) API biedt functionaliteit voor het beheren van gebruikersidentiteiten en toegangsrechten binnen een systeem. Met deze API kunnen ontwikkelaars en systeembeheerders verschillende taken uitvoeren, waaronder het aanmaken, bijwerken, zoeken en ophalen van gebruikersinformatie.

In Visma.net  wordt de IAM API gebruikt voor het beheren van gebruikersaccounts en -rechten binnen het Visma-systeem. Dit omvat onder andere het aanmaken van nieuwe gebruikersaccounts, het bijwerken van bestaande accounts, het zoeken naar specifieke gebruikers en het verkrijgen van gedetailleerde gebruikersinformatie.

Met de IAM API kunnen ontwikkelaars integraties bouwen tussen Visma.net en andere systemen, zodat gebruikersbeheer naadloos kan worden geïntegreerd met bredere bedrijfsprocessen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor het automatiseren van gebruikersregistratie, het synchroniseren van gebruikersinformatie tussen verschillende systemen, en het implementeren van Single Sign-On functionaliteit.

Kortom, een IAM API biedt de nodige tools en functionaliteit voor het effectief beheren van gebruikersidentiteiten en toegangsrechten binnen een systeem, en vergemakkelijkt de integratie van gebruikersbeheer met andere bedrijfsapplicaties.

Meer informatie vind je hier

_DSC0097 copy

SIVI API

SIVI faciliteert de elektronische aanlevering en uitwisseling van verzuimgegevens op basis van de SIVI-standaard. Deze standaard, bekend als de Nationale Verzuimstandaard (NVS), ondersteunt de samenwerking en procescommunicatie binnen de volledige verzuimketen, inclusief werkgevers, werknemers en arbodiensten. De Nationale Verzuimstandaard waarborgt uniforme definities en interpretaties van gegevens en voldoet aan de AVG-regelgeving.

Berichten worden met een gestandaardiseerde dataset verzonden om processen tussen werknemer, werkgever, verzekeraar en arbodienst optimaal en transparant in te richten.

De standaard omvat diverse berichten, waaronder Werkgeversgegevens Basisregistratie, Dienstverbanden, Verzuimmeldingen, Werknemergegevens, Documenten, Afspraken en Retourmeldingen. 

De Visma.net HRM module Verzuim Plus biedt het SIVI verzuimbericht aan. Ook is de ontvangst en verwerking van niet-medische documenten vanuit de arbosoftware mogelijk. 

Het SIVI Verzuimbericht bevat informatie over Dienstverbanden, Werknemersgegevens en Verzuimmeldingen. De SIVI Document API automatiseert het transport van documenten van de arbodienst-software naar het Visma.net HRM E-dossier, waardoor het plaatsen van bijvoorbeeld een "Plan van Aanpak" direct in het E-dossier van de medewerker wordt gerealiseerd. Deze automatisering minimaliseert menselijke fouten en notificeert medewerkers en managers over geplaatste/opgeslagen documenten, waardoor nieuwe workflows kunnen worden gestart.

 

Vervangingsplanner API

Vervangingsplanner software helpt met het vinden van de juiste vervangers, beheert informatie over vervangingen én over beschikbaarheid, kwaliteiten en bevoegdheden van vervangers. In alle aspecten rondom de vervangingsadministratie wordt voorzien. Ook het proces voor de nazorg van vervangingen, bijvoorbeeld de informatievoorziening naar de salarisadministratie.

Met de integratie tussen de Vervagingsplanner software en Visma.net HRM & Payroll, worden organisatie-, medewerker- en afwezigheidsgegevens uit Visma.net HRM & Payroll automatisch gesynchroniseerd met de Vervangingsplanner software.

De Vervangingsplanner integratie bestaat uit drie delen, te weten;

  • Visma.net HRM & Payroll API voor het delen van medewerker-, contract-, verlof- en verzuimgegegevens van Visma.net HRM & Payroll met de Vervangingsplanner software
  • Vervangingsplanner API voor het ontvangen van medewerker-, contract-, verlof-, verzuimgegevens en componenten als gewerkte dagen/uren en reiskosten vanuit Vervaingsplannersoftware naar Visma.net HRM & Payroll
  • Report Sick API: Stuurt ziekmeldingen van uit Vervaningsplanner naar Visma.net HRM & Payroll. 

Geautomatiseerde en gecontroleerde gegevensuitwisseling tussen Visma.net HRM & Payroll en Vervangingsplanner Software van:

  • Werknemersgegevens
  • Contactgegevens/aanstellingsgegevens
  • Gewerkte dagen, uren, wtf, reiskosten, etc.
  • Ziekteregistratie/verlofregistratie en de vervangingsaanvraag
  • Met als resultaat: een efficiënt en compliant vervangingsproces, eenmalige invoer en correcte uitbetaling van het salaris en de reiskosten (en hierdoor minder correcties achteraf). 

Meer informatie vind je hier

 

Wil je gebruikmaken van een Visma.net HRM & Payroll API? Neem contact met mij op.