hero-top

Salarisadministratie uitbesteden

Het beheren van salarisadministratie is vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces. Het vereist up-to-date kennis van cao's, wet- en regelgeving, en elke maand wordt er aanzienlijke tijd besteed aan het verwerken van wijzigingen. Deze kennis is vaak geconcentreerd bij een klein aantal medewerkers binnen organisaties. Als er bijvoorbeeld iemand ziek wordt of uit dienst gaat, kan het moeilijk zijn om deze expertise op peil te houden. Het uitbesteden van salarisadministratie zorgt voor continuïteit en waarborgt een soepel proces.

Visma-Spain-Office-Group-_DSC8563

De voordelen van het uitbesteden van je salarisadministratie.

Verzekerd van continuïteit in je payroll proces
De laatste wet- en regelgeving wordt altijd toegepast.
Het correct en op tijd aanleveren van gegevens
Effieciëntie door workflows en signalering
Gegarandeerd van expertise en ervaring.

Salarisadministratie vaak een complex en tijdrovend proces

De uitvoering van de salarisadministratie is tijdrovend en vaak complex. Je hebt actuele kennis nodig van cao’s, wet- en regelgeving en bent elke maand veel tijd kwijt aan het verwerken van mutaties. Kennis die binnen veel organisaties bij een beperkt aantal medewerkers ligt. Wordt er iemand ziek of gaat iemand uit dienst, dan is het lastig om deze kennis op niveau te houden. Met het uitbesteden van je salarisadministratie waarborg je continuïteit. 

Volledig of gedeeltelijke uitbesteding van je salarisadministratie?

Je kunt de volledige salarisadministratie uitbesteden, zowel het gebruik van de software als alle dienstverlening. Bij gedeeltelijke uitbesteding is de software vaak in eigen beheer, maar maak je wel gebruik van dienstverlening of delen daarvan. Je besteedt dan bijvoorbeeld de berekening van het salaris en de verzending van loonstroken en jaaropgaven uit. Maar je bent zelf verantwoordelijk voor mutaties zoals nieuwe medewerker in dienst, langdurige ziekte of contractwijzigingen.

Visma-Spain-Office-Group-_DSC8585-1